ภาษา

บ้าน » ข่าว

นักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเยี่ยมชม บริษัท ของเราและเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง.

โพสต์ 2017-11-14

นักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเยี่ยมชม บริษัท ของเราและเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง.

 

เมนู