భాషా

నంతోంగ్ Sutong విడిపోవడం టెక్నాలజీ కో, లిమిటెడ్ (ఇటు: SUTONG) మాస్ బదిలీ మరియు సెపరేషన్ సాంకేతికతకు నమ్మకమైన మరియు మొత్తం పరిష్కారాలను అందించడం ఒక ప్రపంచ భాగస్వామి. మేము వెలిశాయి 1986 మరియు జియంగ్సులో Nantong వద్ద ఉన్న, చైనాకు ఒక అందమైన నగరం. మేము పరిశోధనలో ప్రత్యేకించబడ్డాయి, అభివృద్ధి, రూపకల్పన, తయారీ, సంస్థాపన మరియు కాలమ్ అంతర్గత మరియు ప్యాకింగ్ ఆరంభించే.

మెనూ