භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » තීරුව බන්දේසි » පෙරනයක් මූර්තිය
  • /img / sieve_tray.jpg

පෙරනයක් මූර්තිය

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

වාසි: සරල ව්යුහය, අඩු වියදම, කුඩා ගෑස් පීඩනය පහත, මෙම තැටි තහඩුව මත කුඩා දියර බිඳුවක්; බුබුළු කැප් තැටි සමග සංසන්දනය, නිෂ්පාදන ධාරිතාව හා තහඩු කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ය.

අවාසි: කුඩා ශල්යකර්මයක් නම්යශීලී, කුඩා seieve කුහර නඩුවේ, වාරණ පහසු. එහෙත් සාධාරණ නිර්මාණය සමඟ, විශාල පෙරනයක් කුහර යොදා, හා නිවැරදි මෙහෙයුම් සමග, අඩුපාඩු overcomed කළ හැකි, හා සතුටුදායක තැටි කාර්යක්ෂමතාව obtaine. 

මෙනු