භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » අහඹු ඇසුරුම් » ලෝහ අහඹු ඇසුරුම් » Raschig රින්ග්ස්
  • /img / raschig_rings-63.jpg

Raschig රින්ග්ස්

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න
  • එෆ් විසින් හඳුන්වා·1920 ගනන්වල දී Raschig
  • විෂ්කම්භය-කිරීමට උස අනුපාතය 1:1, විෂ්කම්භය උස හා සමාන වේ
  • සරල ව්යුහය,පහසු නිෂ්පාදනය, අඩු වියදම
  • ප්රමාණ ලබා ගත 10, 15, 25, 35, 50, 76
  • එස් එස් දව, ලබා ගත, CS, Cu, අල්, ෙමොනල්වලින්, පීපී, RPP, පීවීසී, CPVC, පිඟන් මැටි හෝ වෙනත් ඉල්ලීමක්
මෙනු