භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » අහඹු ඇසුරුම් » ලෝහ අහඹු ඇසුරුම් » Intalox ඇසුරුම්
  • /img / intalox_packing_imtp-28.jpg

ඇසුරුම් Intalox IMTP

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න
  • 1970 දී Norton විසින් හඳුන්වා
  • සිදුරු මුද්ද ඇසුරුම් ඇති වාසි මත වර්ධනය හා packingThe පැති බැම්ම විවෘත ව්යුහය ගමනට සූදානම් කර නව වර්ගය ඇසුරුම්, ද්රව-වාෂ්ප ගලා සඳහා හොඳ, දියර අල්ලාගෙන-අප් සහතික, දියර සහ බෙදා හැරීම වාෂ්ප මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම.
  • Pall රිං සමග සංසන්දනය, IMTP අඩු පීඩනය පහත ඇත, විශාල බව සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව.
  • ප්රමාණ ලබා ගත 16, 25, 40, 50, 70
  • එස් එස් දව, ලබා ගත, CS, Cu, අල්, ෙමොනල්වලින්, පීපී, RPP, පීවීසී, CPVC, පිඟන් මැටි හෝ වෙනත් ඉල්ලීමක්
මෙනු