хэл

Нүүр хуудас » Мэдээ, мэдээлэл

оролцох 2011 KHIMIA

дээр Posted 2017-11-14

KHIMIA Москвагийн үзэсгэлэнгийн төвд зохион байгуулагдсан байна, Энэ үзэсгэлэн ОХУ-ын Олон Улсын Үзэсгэлэнгийн Төв ивээн тэтгэсэн байна, Энэ нь Үйлдвэр, худалдааны ОХУ-ын яамны дэмжлэгтэйгээр олон улсын үзэсгэлэн юм, Эрчим хүчний газар, Шинжлэх ухааны яам, ОХУ-ын Засгийн газрын хэлтсүүд.

SUTONG үзэсгэлэн баг дээр ихээхэн амжилт олсон 2011 KHIMIA!

 

цэс