хэл

Нүүр хуудас » бүтээгдэхүүн » шингэн борлуулагч » дов дэмжлэг үзүүлэх
  • /Энд таны сурталчилгаа байрлана / hump_support.jpg

дов дэмжлэг үзүүлэх

 сэргээх дарна уу

Дов дэмжлэг санамсаргүй баглаа боодлын хувьд маш сайн дэмжлэг юм, бөгөөд энэ нь өргөн хэрэглэж байна.      

1. Их хүч чадал, их зөвшөөрөгдөх ачаалал.

2. Их гидравлик гүйцэтгэл.

3. Ямар ч blocking.4. Бага weight.5. Энгийн барилгын ажил, хялбар installation.6. Өндөр нээлтийн ханш, uaually тухай 100%.

цэс