ភាសា

ទំព័រដើម » ផលិតផល » Demister / អ័ព្ទការលុបបំបាត់ » ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ័ព្ទការលុបបំបាត់ខ្យល់កួច
  • /img / swirl_board_mist_eliminator.jpg

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ័ព្ទការលុបបំបាត់ខ្យល់កួច

 ចុចដើម្បីធ្វើឱ្យស្រស់

ផ្ទុកខ្ពស់, សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងធំ, ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធទាបនិងភាពបត់បែនប្រតិបត្តិការខ្ពស់.

ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនិងធូលីដីនេសី, ប្រសិទ្ធិភាពអ័ព្ទនេះបានឈានទៅដល់រហូតដល់ប្រមាណ 90% ~ 99%.

ប្រភេទ​ផលិតផល
ម៉ឺនុយ