ភាសា

ទំព័រដើម » ព័ត៍មាន

ចូលរួមក្នុង 2011 KHIMIA

បង្ហោះនៅលើ 2017-11-14

KHIMIA ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងម៉ូស្គូនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍, ការតាំងពិព័រណ៍នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្ដរជាតិប្រទេសរុស្ស៊ី, វាគឺជាការតាំងពិព័រណ៍អន្ដរជាតិដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម, ក្រសួងថាមពល, ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងមន្ទីររដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ី.

ក្រុមទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងពិព័រណ៍ SUTONG លើ 2011 KHIMIA!

 

ម៉ឺនុយ