ភាសា

ទំព័រដើម » ផលិតផល » សជួរឈរ » ថាសភាគហ៊ុនថេរ
  • /img / fixed_valve_tray.jpg

ថាសភាគហ៊ុនថេរ

 ចុចដើម្បីធ្វើឱ្យស្រស់

ថាសសន្ទះថេរត្រូវបានដាល់ដោយផ្ទាល់វ៉ាល់នៅលើផ្ទៃចាននោះ, វ៉ាល់និងចានថាសគឺជាអ្នកទាំងមូល.

លក្ខណៈ​ពិសេស​ចម្បង: សមត្ថភាពផលិតធំ, ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងថាស, ថាសទាបសម្ពាធធ្លាក់ចុះ, រចនាសម្ព័សាមញ្ញ, តម្លៃ​ទាប, ជាពិសេសសមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធការចំហុយយកញើសក្នុងសម្ភារៈខ្លួនឯង polymerization ។ 

ប្រភេទ​ផលិតផល
ម៉ឺនុយ