ភាសា

ទំព័រដើម » ផលិតផល » Demister / អ័ព្ទការលុបបំបាត់
មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

Demister / អ័ព្ទការលុបបំបាត់

SUTONG ផ្តល់នូវ demister សំណាញ់លួស, ប្រភេទកញ្ចប់ជម្រុះអ័ព្ទនិងខ្យល់កួចជម្រុះ vane ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេសី.

  • ដែកលួសសំណាញ់ Demister

  • ប្លាស្ទិចខ្សែសំណាញ់ Demister

  • កញ្ចប់ប្រភេទអ័ព្ទ vane ការលុបបំបាត់

  • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ័ព្ទការលុបបំបាត់ខ្យល់កួច

ទំព័រដើម មុន 1 បន្ទាប់ បញ្ចប់
ប្រភេទ​ផលិតផល
ម៉ឺនុយ