ភាសា

ទំព័រដើម » ផលិតផល » ចែកចាយរាវ » ដែនកំណត់លើគ្រែ
  • /img / bed_limiter.jpg

ដែនកំណត់លើគ្រែ

 ចុចដើម្បីធ្វើឱ្យស្រស់

ប្រើនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ ST-2 ចែកចាយរាវ.

ធ្វើឱ្យការចែកចាយផ្ទៃរាវ.

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ, it`s ផងដែរបានប្រើជាកំណត់គ្រែមួយ.

ប្រភេទ​ផលិតផល
ម៉ឺនុយ