שפה

בית » שירותים
שירות טרום מכירות
  • הודעה ותמיכה וייעוץ
  • תמיכה לדוגמא
  • סימולצית תהליך כימי, חישוב תהליך, חישוב הידראולי, העיצוב של internals מגדל, ערכת שחזור וכן הלאה

  • הצג במפעל שלנו
שירות שלאחר מכירה
  • הדרכה כיצד להתקין או לבצע את ההתקנה
  • להתחלה ושירות מזמין
  • מהנדסים פנויים לשירות בחו"ל
  • אבחון כשל בזמן אמת, מטיפול באתר, הדרכה ותפעול
שוק גלובלי

על 30 שנים’ ניסיון בתכנון וייצור של internals טור ואריזה, לאפשר לנו לספק פתרונות העברת והפרדה המוני אמין ובעל ערך.

אנחנו נהנים מוניטין גבוה מהלקוחות החדשים וישנים שלנו בבית הסיפון, להסתמך על טכנולוגיה מתקדמת, איכות יציבה, מחיר סביר ושירותים מעולים.

תפריט