Γλώσσα

Σπίτι ΕΝΑ" Προϊόντα ΕΝΑ" Δίσκοι στήλη ΕΝΑ" Float Δίσκος βαλβίδας
  • /img / float_valve_tray.jpg

Float Δίσκος βαλβίδας

 Κάντε κλικ για ανανέωση

Με τα πλεονεκτήματα του δίσκου καπάκι φούσκα και κόσκινο δίσκο, και είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δίσκο στήλη.

 Χαρακτηριστικά: μεγάλη ικανότητα παραγωγής, μεγάλη ευελιξία λειτουργίας, υψηλής απόδοσης, μικρή πτώση πίεσης και υγρής σταγόνας, χαμηλό κόστος.

Υπόδειξη: δίσκος βαλβίδα με πλωτήρα δεν είναι κατάλληλο για την εύκολη οπτανθρακοποίησης ή μεγάλο σύστημα ιξώδες.

Μενού