Γλώσσα

Σπίτι ΕΝΑ" Εφαρμογές
Βιομηχανία Εφαρμογή

Έχουμε σημαντική θέση στις βασικές αγορές μας: Χημική ουσία, πετροχημικών, Λάδι & Αέριο, Διυλιστήριο,Λιπασμάτων και Περιβαλλοντική. Οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τη διόρθωση, απορρόφηση, εξαγωγή,αναγέννηση, εξάτμιση, απογύμνωση, επεξεργασίας λυμάτων και απομάκρυνση ομίχλη. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουν αξιόπιστες και πολύτιμες λύσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες στρατηγικές και win-win συνεργασία, και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών θέσεων των πελατών μας.

Μενού